Disclaimer Funbaby
Funbaby verleent u hierbij toegang tot www.funbaby.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Funbaby behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Funbaby.

 

Beperkte aansprakelijkheid
Funbaby spant zich in om de inhoud van www.funbaby.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.funbaby.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Funbaby. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.funbaby.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Beeldmateriaal van pretecho’s
De foto’s en of opnames van de 2D, 3D & 4D pretecho’s eventueel gepubliceerd op deze pagina of onderliggende (zuster) pagina’s zijn slechts voorbeelden van hoe een pretecho KAN zijn! Kwaliteit, scherpheid en ook de variatie en hoeveelheid van de foto’s en of beelden kan verschillen. Dit verschilt per vrouw, zwangerschap en per baby.
Soms is een herhaling nodig en ook kan het zijn dat u misschien niet een geschikte kandidaat bent voor 3D/4D.
Wees dus realistisch en hou rekening met het feit dat we echt afhankelijk zijn van de ligging en bewegelijkheid van de baby, de verdere situatie in de buik (placenta, vruchtwater etc) en ook van de vrouw (postuur)
Wij gaan voor onze klanten altijd net wat verder om zoveel mogelijk uit een pretecho te halen, maar we kunnen helaas geen wonderen verrichten.. Vandaar dat wij ook altijd eerlijk de risico’s en slagingskans van te voren weergeven, zodat onze klanten weten waar zij aan toe zijn.
Sommige bureaus / praktijken zullen dit misschien niet melden, maar wij wel!
Alle foto’s en video’s van de weergegeven pretecho’s zijn door Funbaby gemaakt en mogen niet gekopieerd of gedupliceerd worden.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen (zoals beelden, logo en teksten) liggen bij Funbaby. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Funbaby.
Het niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Funbaby om beeldmateriaal geheel of gedeeltelijk over te nemen en of te publiceren. Het verkregen beeldmateriaal kan eventueel anoniem (zonder gegevens van de klant) door ons gebruikt worden op onze website en of andere onderliggende pagina’s. Maar het verkregen beeldmateriaal wordt nooit zonder toestemming van de klant of cliënte aan derden (andere partij) door Funbaby overgedragen.Alle verkregen beelden blijven eigendom van Funbaby

 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.