Algemene voorwaarden Funbaby 

1.Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle betrekkingen, reserveringen en diensten tussen Funbaby en Funbabyshop gevestigd aan de Paulus Potterstraat 6b, 3061ZV (KVK geregistreerd onder nummer 59954965 en BTW nummer NL001620737B09) te Rotterdam en haar klant en of cliënte.
Afwijkingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk door Funbaby bevestigd zijn.
Voor het maken van een afspraak worden alle klanten en of cliënten geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Funbaby en hiermee akkoord te zijn gegaan. Door het boeken van een afspraak online, telefonisch of op locatie gaat de klant automatisch akkoord met onze voorwaarden, zoals hieronder weergegeven op onze website.

2.Pretecho
Onder pretecho verstaan we een echo op eigen verzoek van de klant en of cliënte, met als doel puur om mooie, leuke beelden en foto’s te maken van het ongeboren kindje (pret / fun).
Een pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Het stellen van een medische diagnose en of het vaststellen van afwijkingen behoort niet tot de opdracht van Funbaby. Er wordt dan ook niet gekeken naar afwijkingen bij de moeder of het ongeboren kindje tijdens alle pretecho’s. Wij gaan ervan uit dat een klant en of cliënte op de hoogte is van onze voorwaarden bij het maken / boeken van een pretecho. Een klant en of cliënte gaat automatisch akkoord met al onze voorwaarden indien zij persoonlijk op locatie, telefonisch of zelf online een afspraak boekt. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden is de klant of cliënte zich ervan bewust dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige of medische behandelingsovereenkomst. Geen enkele uitspraak gedaan tijdens of na de pretecho mag worden uitgelegd als medische beoordeling.
De volledige medische verantwoordelijkheid berust bij de behandelend arts of verloskundige van de klant of cliënte. Klant of cliënte snapt dat doordat het een pretecho op eigen verzoek is, de kosten voor eigen rekening komen en niet verhaald kunnen worden bij de verzekeraar.

3. Beperkingen.

Bij het maken van mooie beelden en foto’s en de hoeveelheid hiervan tijdens een pretecho zijn we vaak afhankelijk van meerdere factoren,zoals ligging van het kindje, de vrouw en binnenzijde van de buik. Voorbeelden: de ligging en beweeglijkheid van het ongeboren kindje, navelstreng, de ligging van de placenta, de hoeveelheid vruchtwater, meerlingen en het postuur van de moeder. Bij vrouwen met fors overgewicht, te hoog BMI kunnen wij helaas niet direct garanderen dat een echo lukt, dit omdat we vaak meer zichtbeperkingen hebben hierdoor (minder scherp), wij raden dan ook aan een  geslachtsbepaling pas te proberen na 18+ weken en een 3D/4D pretecho na 28+ weken, maar indien er teveel “huid” tussen de echokop en de baby zit kan het zijn dat we de beelden niet scherp genoeg krijgen en een echo hierdoor niet lukt.  
Deze hierboven genoemde factoren kunnen de kwaliteit van de beelden (dvd,cd of usb) of 2D en 3D foto’s (zw en kleur) beïnvloeden en ook de hoeveelheid en variatie ervan. Het genoemde aantal zwart-wit foto’s en kleurenfoto’s bij al onze pretecho’s is een richtlijn en kan dus variëren in kwaliteit, hoeveelheid en in variatie. Funbaby doet haar uiterste best om het beste resultaat te behalen, maar we kunnen door de bovengenoemde factoren helaas geen garanties geven en er kan dan ook geen restitutie van geld plaatsvinden. In enkele gevallen (beïnvloedbare) kunnen wij ons eventueel beraden op een eenmalige gratis (verkorte) herhalingspretecho of een eenmalige speciale korting. Wij beoordelen de pretecho naar aanleiding van de foto’s en kwaliteit ervan niet nav het aantal minuten.
Bij een eventuele geslachtsbepaling kunnen wij nooit 100% zekerheid geven. Funbaby kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele foutieve beoordeling van het geslacht of de voortvloeiende gemaakte kosten hiervan. Wij geven geen garantie op een geslachtsbepaling, het is een pretecho op eigen risico. Mocht het bepalen van het geslacht niet lukken tijdens de pretecho door het termijn of door de ligging en of bewegelijkheid van het kindje dan kan de klant of cliënte, indien zij daarvoor kiest eenmalig gratis nog een keer terugkomen. (dit geeft echter geen garantie dat het dan wel lukt) Een herhaling geld alleen indien de geslachtsbepaling heeft plaats gevonden met een zwangerschap vanaf minimaal 14+ en tussen de 22 weken. De afspraak zal direct ter plaatsen worden ingeboekt, meestal binnen een a twee weken, restitutie van het geld is niet mogelijk. Mocht door de hierboven genoemde factoren de 3D en 4D beelden en of foto’s tijdens een gecombineerde pretecho echt niet lukken, dan heeft de klant recht op een eenmalige korte herhaling, mits deze kans heeft van slagen. Er er zal dan op een andere datum, die bij Funbaby beschikbaar is door Funbaby een herhaling ingeboekt worden, dit kan niet online door de klant zelf en wij kunnen helaas ook  niet garanderen dat er avond of zaterdag plek is voor de herhaling als hier voorkeur voor is. Indien een herhaling kans van slagen heeft en een klant kiest hiervoor dan moet de klant het hele echobedrag volledig betalen, de herhaling is dan gratis maar wij kunnen geen garantie geven dat een herhaling dan ook slaagt, indien de klant dus voor een herhaling kiest. Indien de klanten afzien van een herhaling en of een herhaling dus geen zin heeft omdat er een te kleine of geen slagingskans is, dan berekenen wij de cliënte alleen maar de 2D prijs (korting cq starttarief) dit omdat we het kindje wel altijd in 2D kunnen laten zien.
Wel of geen herhaling is dus echt afhankelijk van meerdere factoren zoals : het termijn, placenta, hoeveelheid vruchtwater en postuur vrouw en hoe groot de slagingskans ervan is en indien er toch voor een herhaling gekozen is, geeft dit helaas geen garantie op het slagen van een 2D of 3D/4D pretecho’s of geslachtsbepalingen.  

4. Aansprakelijkheid
Funbaby is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de klant, cliënte of derden voortvloeiende uit de door haar gerichte werkzaamheden. Tevens aanvaardt Funbaby geen aansprakelijkheid voor anderszins gemaakte kosten of vergoeding door de klant of cliënte.
Funbaby stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade aan de klant of cliënte en of het ongeboren kindje.
Ondanks vele jaren onderzoek en gebruik zijn er tot op heden geen schadelijke effecten bekend bij het gebruik van echografieapparatuur. Funbaby neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele effecten hiervan op korte of lange termijn.
Funbaby is niet verantwoordelijk voor het niet slagen van een pretecho, of het nu het bepalen is van het geslacht, een 2D pretecho of 3D en 4D beelden. Alle klanten hebben bij een slechte ligging recht op een gratis herhaling, echter als wij teveel beperkt worden dmv slecht zicht dus bijvoorbeeld teveel overgewicht, ligging placenta, termijn of geen ruimte dan proberen wij er het meeste eruit te halen maar niet altijd met succes, hier kunnen wij niks aan doen en wij gaan ervan uit dan onze klanten hiervan op de hoogte zijn, wij kunnen hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

5. Betaling en annulering
Alle genoemde prijzen op de website en in de winkel zijn inclusief 21% btw.
De betaling dient gelijk per PIN of eventueel contant te worden voldaan of vooraf per bankoverschrijving.
Indien de klant of cliënte niet direct het verschuldigde bedrag voldoet, zal Funbaby het beeldmateriaal in haar bezit houden. Indien het bedrag niet binnen 7 dagen is voldaan, heeft Funbaby het recht om wettelijke rente te berekenen en is zij gerechtigd om tot incasso van vordering over te gaan, alle kosten komen dan ten laste van de klant of cliënte.
Indien een klant of cliënte te laat is, kan het aantal te late minuten in mindering worden gebracht op de totale scantijd van de afspraak. Is de klant of cliënte het grootste gedeelte van de scantijd te laat dan zal de afspraak komen te vervallen, dit om vertragingen van de andere afspraken van klanten te voorkomen. In beide gevallen moet het gehele bedrag van de geplande afspraak alsnog voldaan worden.
Klant of cliënte is zelf verantwoordelijk om op tijd te komen, zeker als het gaat om een afspraak met een kortere scantijd. Het is in alle gevallen verstandig om op tijd en iets eerder aanwezig te zijn!

Annulering door de klant of cliënte dient tenminste 24 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij een niet tijdige annulering, of het niet verschijnen op de afspraak behoudt Funbaby zich het recht om 100 % van de kosten in rekening te brengen.

6.Overmacht
Indien in geval van overmacht (persoonlijk of materiaal) aan de zijde van Funbaby een afspraak niet door kan gaan, zal deze worden opgeschort of worden geannuleerd. De verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst herleeft indien er binnen een week nadien een nieuwe afspraak ingepland kan worden. De klant of cliënte heeft bij overmacht aan zijde van Funbaby geen recht op een schadevergoeding.

7.Overig
Het is niet toegestaan om tijdens de pretecho zelf te fotograferen of om beelden (video) op te nemen
Dit ivm privacy en ook omdat andere en meeste klanten extra betalen voor een DVD of USB opname.
Dvd’s, USB’S en CD’s worden eenmalig vertrekt, deze worden ook extra voor vertrek aan het einde van de afspraak gecontroleerd, maar indien een CD toch door een technische fout niet juist werkt, kunt u binnen 7 dagen een verzoek indienen voor een nieuw exemplaar, u kunt hierna dan langskomen met de defecte CD op onze locatie. Aangezien wij direct opnemen op DVD of USB en niet op een harde schijf kunnen wij de opnames helaas maar een keer verstrekken, indien blijkt bij controle voor vertrek aan het einde van de afspraak dat de opname toch niet juist werkt of defect is, dan zullen wij u hiervoor een kleine vergoeding geven. Al onze opnames op USB of DVD zijn stil, wij nemen geen geluid op uit de kamer en spreken niks in, alleen als u kiest voor een DVD opname dan is hier het geluid van het hartje op te horen van het kindje, dit is niet bij de USB mogelijk, deze is geheel stil. De opname op USB zal wel scherper zijn, aangezien dit direct in HD opgenomen is, de opname op DVD is ietsjes minder scherp omdat deze analoog opgenomen is dmv een dvd recorder. Tevens is het DVD opname beeld groter, uitgerekt alleen het echobeeld en bij de USB zal het gehele scherm opgenomen worden, dus inclusief het menu, dus kleiner echobeeld. Alle foto’s zullen wel in HD kwaliteit meegegeven worden of het nu USB of CD is.
Na afloop van alle pretecho’s waar een opname USB/DVD/CD bij zit, zullen wij deze altijd controleren en bekijken of deze werken, dit laten wij ook aan onze klanten zien, zodat wij zeker weten dat de data er juist op staat, de klant is zelf verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van  de een USB/DVD/CD. Wij vragen alle klanten het materiaal bij thuis komst te controleren, indien een defect is dit binnen 5 werkdagen aan ons te laten weten, anders nemen wij geen verantwoordelijkheid voor eventuele defecten achteraf.
Bij het maken van een telefonische afspraak of online boeking, gaan de klanten automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Het niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Funbaby om beeldmateriaal geheel of gedeeltelijk over te nemen en of te publiceren. Het verkregen beeldmateriaal kan eventueel anoniem (zonder gegevens van de klant) door ons gebruikt worden op onze website en of andere onderliggende pagina’s. Maar het verkregen beeldmateriaal wordt nooit zonder toestemming van de klant of cliënte aan derden (andere partij) door Funbaby overgedragen. Alle verkregen beelden blijven eigendom van Funbaby

8.Winkelverkopen en hartslag knuffel
Aangeschafte hartslagknuffels inclusief recorders kunt u niet retourneren of ruilen (geen tegoedbon of geld terug) dit is een gepersonaliseerd product. Bij aanschaf worden er gebruikersinstructies gegeven en zal het product ook gecontroleerd worden op een juiste en goede werking en of defecten, de klant is hier zelf getuige van. (1 set batterijen bij knuffel, klant zelf verantwoordelijk voor vervanging)
Producten die in de winkel  of via de webwinkel zijn gekocht, kunnen binnen 14 dagen ongebruikt, in originele verpakking en in perfecte conditie, geretourneerd worden, op kosten van de klant, alleen met de juiste winkelbon.
Het retourrecht vervalt geheel indien het een aanbieding (sale) of product met korting betreft of een gebruikt product, dan vervalt alle garantie.
Wij hanteren voor aankoopbedragen lager dan 15 euro het recht om de klant een Funbaby  winkel tegoedbon te geven (1 jaar geldig), bedragen hoger dan 15 euro zullen minus eventuele verzendkosten teruggestort worden op de rekening van de klant. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van batterijen, lampjes ed, indien deze nodig zijn bij het aangekochte product, Funbaby levert deze niet gratis mee.

9. Cadeaubon
Cadeaubonnen voor de winkel of webshop kunnen online gekocht worden www.funbabyshop.nl en zijn 1 jaar geldig.
Cadeaubonnen voor de pretecho, worden met de hand uitgeschreven op locatie en op te halen of per post verzonden (tegen verzendkosten) ook 1 jaar geldig.
Indien bedragen niet gebruikt worden of nog gedeeltelijk openstaan na 365 dagen, dan komt dit helaas te vervallen.

** Acties en de Rotterdampas
Informatie en de voorwaarden voor actieve speciale acties (kortingen) en Rotterdampasacties kunt u uitsluitend telefonisch verkrijgen.
Indien u gebruikt wens te maken van een actie kunt u deze ook alleen telefonisch boeken via 010-2330109.